Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газар: Төрөөс сургуулийн өмнөх боловсрол олгож байгаа өнөөгийн байдал, үр дүнд хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлт хийлээ.


Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газрын гүйцэтгэлийн аудитын баг Төрөөс сургуулийн өмнөх боловсрол олгож байгаа өнөөгийн байдал, үр дүнд хийх аудитын нээлтийг зохион байгууллаа. Аудитын нээлтэд ТАГ-ын удирдлага, аудитыг гүйцэтгэх баг болон аймгийн Боловсрол, соёл, урлагийн газрын ерөнхий нягтлан бодогч, холбогдох албан тушаалтнууд, Нийгмийн бодлогын хэлтсийн Боловсролын салбарын бодлого зохицуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн нар оролцлоо.